Privacy Policy

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je ons geeft met het gebruik van deze website. Wij informeren je daarom graag over de informatie die wij opslaan als je kijkt in onze webshop en de informatie die wij opslaan bij het bestellen en betalen van producten.

Informatie benodigd voor bestellingen

Als je producten bestelt in onze webshop, vragen we bij het uitchecken om een aantal persoonlijke gegevens. Deze gegevens bewaren wij in onze database op een beveiligde server in een volledig afgesloten datacenter.

De informatie benodigd voor de registratie behelst naam, adres(sen), woonplaats, telefoon en e-mail gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitlevering van de door jou bestelde producten en om je op de hoogte te houden van de voortgang van het orderproces. Voorts bewaren wij informatie over de door jou geplaatste-, afgehandelde- en eventueel nog lopende opdrachten. Hierin zit enkel financiēle informatie met betrekking tot de orderwaarde.

Informatie over betaalmiddelen

Wij slaan geen informatie op over jouw betaalmiddelen. Dus geen informatie op onze servers op over creditcards, bankpas, banknummers of anders. Dit komt omdat wij het financiële transactieproces uitbesteden aan een payment-provider. Bij betaling schakel je automatisch hiernaartoe over. Van de payment-provider ontvangen wij per bestelling een melding of transactie is voldaan, echter zonder informatie over je betaalmiddelen of rekeninginformatie.

Betalingsafhandeling

De betalingsafhandeling wordt gedaan door een zg. payment-provider. Cafes-Canton.nl gebruikt hiervoor de diensten van Mollie.

Over Mollie:
Mollie B.V. is een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor ondernemingen. Wij zorgen ervoor dat je betaling veilig terechtkomt bij het bedrijf. Staat er Mollie of Stg Mollie Payments op je bankafschrift, of heb je betaald via een van onze betaalmethoden? Dan kun je hier informatie vinden over de transactie en het bedrijf waar het bedrag aan is uitbetaald.

Verzendinformatie

Voor de verzending werken wij samen met Shops United. Met deze logistieke service provider hebben wij vooralsnog de voordeligst mogelijke verzending. op een beveiligde manier delen wij verzendadressen met hen.

Cookies

Voor de werking van de webshop en ter informatie over het gebruik van de website maakt de webserver gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.
Deze cookies worden geplaatst door Cafes-Canton.nl en/of onze partners.
Door gebruik te maken van de website of door de melding hierover te sluiten geef je toestemming voor het gebruik van cookies.
Een cookie is een kleine hoeveelheid data die door de server in je webbrowser wordt geplaatst. De webshop gebruikt de cookie om goed te kunnen werken. Hoewel veel moderne browsers de mogelijkheid hebben om het plaatsen van cookies uit te schakelen, raden wij dit af om een goede werking van de website te ervaren.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken cookies. Google Analytics verzamelt informatie over je besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop je onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt je hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Derden

Wij delen geen informatie met derden, anders dan hierboven beschreven, zonder je toestemming, tenzij wettelijke kaders ons hiertoe dwingen.

Bewaren van gegevens

Cafes-Canton.nl bewaart jouw klantgegevens en orderhistorie op haar beveiligde servers tien jaar vanaf de datum van je laatste bestelling, voor jouw gemak, tenzij jij opdracht aan ons geeft om deze te verwijderen. Financiële gegevens, zoals facturen, benodigd voor onze boekhouding worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

Opt-out regeling, recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

Op je verzoek kunnen wij alle gegevens over jouw en de orders van je verstrekken en/of verwijderen van onze webshop. Zie hieronder onze contactgegevens.

Vragen en feedback

Regelmatig controleren wij of onze Privacy Policy voldoet. Als je vragen of feedback hebt hierover dan horen wij dat graag.

Cafés-Canton.nl
Nassaulaan 104
2382 GP Zoeterwoude

Contact: Frank van Bovene
Tel: +31-(0)6-203 203 09
Email: frank@cafes-canton.nl
KvK-nr: 58467874
Btw-nr: NL001367443B58

Wijzigingen in deze Privacy Policy

De Privacy Policy kan worden gewijzigd. Veranderingen aan de webshop bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een aanleiding zijn. Wij adviseren je daarom, deze Policy regelmatig te raadplegen.

We are aware that you trust us, when using our website. On this page you can read which data we collect when you visit our website, as well as the information we store when you shop with us.

Information we need for orders

When you order products at our webshop, we ask you some personal information at the checkout phase. This information is stored in our database on a secured webserver in a locked datacenter.

The information we ask you during registration is about your name, address, telephone and e-mail. We need this information to fulfil your order and to keep you informed about the order process. We also store information about your order and order history. Financial information is included, but only about the order(s).

Information about payments

We do not store payment information. There is no information stored on our servers regarding your credit or debit cards. We can operate this way because we outsource the financial transaction process to a payment provider. Entering the financial transaction, you automatically switch over to their site. After your payment is done, we receive a notification from our payment provider, whether the transaction was successful or not. This notification is without any bank account information.

Payment transactions

The payment transactions are executed through a payment Provider. Cafes-Canton.nl diverts its payment to Mollie.

About Mollie:
Mollie B.V. is a certified company that provides payments for companies. We ensure that your payment arrives safely at the company. Is Mollie or Stg Mollie Payments on your bank statement, or have you paid via one of our payment methods? Then you can find information about the transaction and the company where the amount was paid.

Shipping information

For shipping we rely on the services of Shops United. This logistic service provider offers the cheapest possible shipment to us for the moment. We exchange shipping information with Shops United on a secured connection.

Cookies

In order to operate properly and for information purposes about the usage of the website, this websites uses cookies or comparable techniques. These cookies will be stored on your device bij Cafes-Canton.nl and/or our partners. By using our website or closing the notification about the cookies, you agree to use cookies.
A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user’s web browser while the user is browsing the website. Every time the user loads the website, the browser sends the cookie back to the server to notify the website of the user’s previous activity. This information gathered by the cookie will be stored on the security server of Cafés-Canton.nl. Most browsers are set up to accept cookies but you can set up your browser to refuse cookies or to notify you when a cookie is being sent to you. It is however possible that some services and functions on our website and on other website do not function properly when you have switched off cookies on your browser.

Our website utilizes Google Analytics, a web analysis service. Both Google and Google Analytics use so-called “cookies”. Google Analytics collects information on your operating system, browser, IP address, the previous website visited (Referrer URL) and the date and time you visited our website. Google uses this information to analyse your use of our website, to compile reports on website activity for website operators and provide other services associated with website use and internet use. Google passes this information onto third parties where this is statutorily prescribed or where third parties process this data on behalf of Google. This use is anonymous or uses pseudonyms. Please find more information about this utilization from Google:
www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Third parties

We will not provide your data to other parties, other than stated above, without your explicit authorisation, unless legal authorities force us to do so.

Storage of data

Cafes-Canton.nl stores your personal data and history of your purchases – for your convenience – for 10 years from the date of your last purchase, unless you ask us to remove it. Financial data, more specifically invoices of the transactions you perform, is stored according to the fiscal term of seven (7) years and subsequently destroyed.

Opt-out, right of information and withdrawal (right to be forgotten)

If you would like us to show you or alter your personal data or to remove these from our files then you can contact us. See below for contact information.

Questions and feedback

We check on a regular basis if we comply with the privacy policy.  If you have any questions or feedback about our privacy policy, please do contact us:

Cafés-Canton.nl
Nassaulaan 104
2382 GP Zoeterwoude

Contact: Frank van Bovene
Tel: +31-(0)6-203 203 09
Email: frank@cafes-canton.nl
KvK-nr: 58467874
Btw-nr: NL001367443B58

Alterations to this Privacy Policy

This privacy policy is made to the current status of our website. Adjustments or changes on our website can lead to changes in the privacy policy. So we advise you to read our privacy policy on a regular basis.