Voorwaarden / Terms & conditions

1      Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene Voorwaarden Cafés-Canton.nl: deze Algemene Voorwaarden

Opdracht: een aankoop-opdracht via de Website of Webshop

Opdrachtbevestiging: de e-mail verzonden door Cafés-Canton.nl aan jou met de bevestiging van acceptatie van jouw Opdracht.

Overeenkomst: de overeenkomst voor de verkoop van producten tussen jouw en Cafés-Canton.nl.

Jij: de klant die een Overeenkomst afsluit middels de Website

Website: de website of webshop www.cafes-canton.nl

Cafés-Canton.nl: Cafés-Canton.nl  is een handelsnaam van !Frank van Bovene, geregistreerd bij Nederlandse Kamer van Koophandel, onder nr. 58467874, BTW-nr. NL001367443B58

Producten: de producten die Cafés-Canton.nl verkoopt middels de Website.

2          Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden indien je een aankoop van Producten doet via de Website. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig, alvorens een Opdracht te plaatsen. Door het plaatsen van een Opdracht verklaar je een onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden, tezamen met de Opdracht en de Opdrachtbevestiging, verklaren de Overeenkomst tussen jouw en Cafés-Canton.nl tot het leveren van Producten. Verandering in de Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen (dit kan per e-mail geschieden).
Indien je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, contacteer ons dan per e-mail naar klantenservice@cafes-canton.nl of via het contactformulier op de Website.

3          Product informatie

Cafés-Canton.nl doet haar uiterste best om zo accuraat mogelijke informatie te verschaffen over de Producten op de Website. Cafés-Canton.nl kan echter niet garanderen dat in de genoemde informatie op de Website geen fouten kunnen sluipen aangaande prijs en product.

Cafés-Canton.nl doet haar uiterste best om zo accuraat mogelijke afbeeldingen van de Producten te plaatsen op haar Website. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Omdat de kleuren die je kunt zien op jouw beeldscherm afhankelijk zijn van het systeem en instellingen, kunnen de werkelijke kleuren afwijken van het getoonde op de Website.

Cafés-Canton.nl heeft het recht om te allen tijde en zonder melding vooraf de informatie over de Producten te wijzigen (inclusief prijs, informatie en beschikbaarheid). Verandering in prijs zullen niet van toepassing zijn op de reeds door Cafés-Canton.nl geaccepteerde Opdrachten.

Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten aangaande verkeerd gespecificeerde Producten.

4          Plaatsen van Opdrachten

Bij het plaatsen van een Opdracht op de Website bevestig je dat je juridisch in staat bent om een Overeenkomst met Cafés-Canton.nl aan te gaan en dat de informatie die je verschaft, waar, accuraat en compleet is.

Om een Opdracht te plaatsen op de Website selecteer je de gewenste Producten, alsmede de gewenste verzendingsmethode en betaald voor de Producten en verzending. Cafés-Canton.nl kan op geen andere dan de hiervoor beschreven methode Opdrachten accepteren.

Door een Opdracht te plaatsen geef je ons de gelegenheid Producten voor je te bestellen die je hebt geselecteerd. Opdrachten zijn door Cafés-Canton.nl te te accepteren of te weigeren op basis van Product-beschikbaarheid en andere redenen, waaronder:

• Je verschaft incorrecte informatie;
• Er staat een fout op de Website met betrekking tot het product (bijvoorbeeld een fout in de prijs of Productbeschrijving);
• Het Product of de Producten die je besteld zijn niet meer leverbaar via de Website;
• Cafés-Canton.nl heeft redenen om aan te nemen dat je jonger bent dan 18 jaar.

Cafés-Canton.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door jou of derden ten aanzien van het verwijderen of veranderen van informatie en/of Producten op de Website, weigeren van een Opdracht of het afbreken van een betalingstransactie.
Indien Cafés-Canton.nl een geplaatste Opdracht niet kan accepteren of uitvoeren zal zij jou zo spoedig mogelijk berichten per e-mail of telefonisch. Indien Cafés-Canton.nl een geplaatste Opdracht niet kan accepteren of uitvoeren omdat het Product of Producten niet meer beschikbaar zijn, of omdat er een fout was in de prijs of Productinformatie met betrekking tot het Product of Producten die je hebt besteld, zal zij jou zo spoedig mogelijk berichten per e-mail of telefonisch. In een dergelijk geval zal Cafés-Canton.nl de Opdracht annuleren en het betaalde bedrag voor de betreffende Producten terugstorten naar de rekening waarvan deze waren betaald ten tijde van de Opdracht.

Na plaatsing van een Opdracht ontvang je automatisch een e-mail ter bevestiging van de door jouw geplaatste Opdracht. Deze e-mail bevat alle relevante informatie over de Opdracht. De e-mail betekent nog niet dat Cafés-Canton.nl de Opdracht accepteert. Accepteren van de Opdracht door Cafés-Canton.nl is alleen indien Cafés-Canton.nl de Producten afstuurt. Je ontvangt dan een Opdrachtbevestiging en een bericht dat de Producten afgestuurd zijn.

Opdrachten kunnen te allen tijde door jou worden herroepen zolang zij niet door Cafés-Canton.nl zijn geaccepteerd. Indien je een Opdracht wilt herroepen stuur dan een e-mail naar klantenservice@cafes-canton.nl of stuur een bericht via het contactformulier op de Website. Vermeld hierin het ordernummer. In geval van afzegging zal Cafés-Canton.nl het betaalde bedrag terugstorten naar de rekening waarvan deze waren betaald ten tijde van de Opdracht.

Cafés-Canton.nl accepteert geen andere herroepingen dan hetgeen hiervoor beschreven. Indien Opdrachten zijn geaccepteerd door Cafés-Canton.nl dan kan de herroeping geschieden volgens de procedure in paragraaf 9 hieronder.

5          Producten niet beschikbaar

Cafés-Canton.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat voorraadinformatie op haar Website accuraat is. Helaas kan het voorkomen dat een andere klant net iets eerder bestelt of dat de voorraad niet geheel accuraat is. Het betreffende Product blijkt dan helaas niet op voorraad te zijn.

Indien Cafés-Canton.nl niet in staat blijkt om de door jou bestelde Producten op korte termijn te leveren, zullen wij je hiervan middels een e-mail of telefonisch op de hoogte stellen. In samenspraak zullen we een alternatief bieden, de Opdracht laten vervallen en het betaalde terugstorten of de bestelling laten wachten tot het Product wel op voorraad is.

6          Prijzen

De prijzen vermeld op de Website van Cafés-Canton.nl zullen worden bevestigd in een geautomatiseerde e-mail wanneer je een Opdracht hebt geplaatst. Alle prijzen vermeld op de Website van Cafés-Canton.nl zijn in Euro en inclusief BTW.
Verzendkosten kunnen van toepassing zijn op jouw Opdracht. Verzendkosten zijn afhankelijk van de orderwaarde, de bestemming en de gewenste verzendmethode.

7          Betaling

Cafés-Canton.nl accepteert betalingen middels iDEAL, Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Casch, Sofort Banking, evenals een IBAN bankoverschrijving vanaf je bankrekening..

Cafés-Canton.nl zal geen Opdracht accepteren totdat jouw betaal-dienstverlener en onze payment-provider de betaling hebben geautoriseerd. In het geval één der genoemde betalingsinstanties geen autorisatie voor de betaling geeft, zal Cafés-Canton.nl de Opdracht als niet gedaan beschouwen. Cafés-Canton.nl is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor het niet versturen van de Producten.

8          Levering

Opdrachten voor Producten via de Website kunnen worden geleverd in Nederland, België en Duitsland. Indien je levering wilt laten plaatsvinden in andere landen dan verzoeken wij je om contact met ons op te nemen middels e-mail of telefonisch.
Verzending wordt uitgevoerd door PostNL of DHL. Wij proberen je te voorzien van een track&trace-nummer. Het afleveradres is het adres dat je hebt opgegeven ten tijde van de Opdracht.

Cafés-Canton.nl doet haar best om bestelde Producten nog te versturen op dezelfde dag dat de Opdracht is geplaatst, mits deze op voorraad zijn, maar Cafés-Canton.nl kan dit niet garanderen. Cafés-Canton.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door een vertraging in levering.

De eigendomsoverdracht, alsmede aansprakelijkheid over het risico van de goederen vindt plaats op het moment van aflevering.

Cafés-Canton.nl verstuurt de bestelde Producten naar het adres zoals staat vermeld op de Opdrachtbevestiging. Documenten zullen alleen per e-mail worden verstuurd naar het adres dat je opgaf ten tijde van de Opdracht.

Cafés-Canton.nl verstuurt geen deelleveringen.

9          Herroepen

Indien je de Producten hebt ontvangen en je verandert alsnog van gedachten over de aanschaf, dan kun je gebruik maken van je wettelijke herroepingsrecht. Hiermee heb je de mogelijkheid om binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, de Overeenkomst herroepen en de producten retourneren naar Cafés-Canton.nl volgens de procedure in paragraaf 11. Omdat de producten van Cafés-Canton.nl levensmiddelen betreffen dient hierbij aangetekend te worden dat de verpakking van de producten ongeopend dient te zijn. In het geval van chocolade-Producten is een extra aantekening van toepassing met betrekking tot de bewaring, namelijk de temperatuur.

Omdat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, ben jij verantwoordelijk om de Producten veilig en in goede conditie te bewaren.

Indien de Producten in goede conditie door Cafés-Canton.nl worden ontvangen, zal zij de betaling zo spoedig mogelijk terugstorten, uiterlijk binnen 30 dagen.

10        Garantie

Cafés-Canton.nl hanteert een versheidsgarantie van 4 maanden. In het geval een Product hieraan niet lijkt te voldoen, verzoeken wij je om ons daarover een e-mail te sturen en het Product naar ons te retourneren volgens de procedure in paragraaf 11. Indien Cafés-Canton.nl constateert dat het Product niet voldoet zal zij dit vervangen.

11        Retourneren en omruilen

Om Producten te kunnen retourneren, verzoeken wij je om een e-mail te sturen naar klantenservice@cafes-canton.nl, met vermelding van het opdrachtnummer. Stuur de Producten, vergezeld van een kort briefje met jouw gegevens, terug naar het onderstaande retouradres.

De verzendkosten voor retouren en omruilingen naar Cafés-Canton.nl zijn voor rekening van de klant.

Het Cafés-Canton.nl retour adres is:

Cafés-Canton.nl
Van Arembergelaan 129
2274 BR Voorburg
The Netherlands

12        Aansprakelijkheid

Cafés-Canton.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de Producten, inclusief persoonlijk letsel of enige andere schade.

Cafés-Canton.nl is, behoudens de situatie van grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ontbrekende, onvolledige of verkeerde informatie op de Website of het (verkeerde) gebruik van de Website.

Schade die, naar jouw mening, het gevolg is van grove nalatigheid van de zijde van Cafés-Canton.nl verzoeken wij je schriftelijk te melden aan Cafés-Canton.nl, zo spoedig mogelijk na het incident of het gebeurde. Schade die niet of niet op deze wijze op deze wijze is gemeld aan Cafés-Canton.nl zullen niet worden gecompenseerd, tenzij je aannemelijk kunt maken dat je redelijkerwijs niet in staat bent geweest om de schade eerder te melden.

In geval van schade, behoudens het gestelde in deze paragraaf, is de aansprakelijkheid van Cafés-Canton.nl beperkt tot een maximum dat gelijk is aan het factuurbedrag aan je berekend door Cafés-Canton.nl.

Schadeclaims vervallen een jaar nadat de schade heeft plaatsgevonden.

Niets in deze Algemene Voorwaarden beïnvloed je consumentenrecht en je recht op garantie.

13        Klachten

In geval van een klacht of feedback verzoeken wij je om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen per e-mail naar klantenservice@cafes-canton.nl. Cafés-Canton.nl zal hier eveneens zo spoedig mogelijk op reageren, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

14        Verwerken van informatie

Met het plaatsen van een Opdracht op de Website begrijp je en ga je akkoord met het verstrekken van informatie, die Cafés-Canton.nl nodig heeft voor het uitvoeren van die Opdracht.

15        Intellectueel eigendom

Het Cafés-Canton.nl-logo en andere logo’s, alsmede afbeeldingen, illustraties, foto’s en andere uitingen op de Producten, accessoires, verpakkingen en Website(s), geregistreerd of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Cafés-Canton.nl of S.A.R.L. Cafés-Canton Frankrijk, in Nederland exclusief vertegenwoordigd door Cafés-Canton.nl.

Reproductie, geheel of gedeeltelijk, modificatie of gebruik van deze logo’s, alsmede afbeeldingen, illustraties, foto’s en andere uitingen, voor om het even welke reden of welk medium, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nadrukkelijk verboden. De publicist en gebruiker zullen juridisch worden vervolgd.

16        Overmacht

Cafés-Canton.nl verricht alle mogelijke inspanningen om haar verantwoordelijkheden vanuit deze Algemene Voorwaarden na te komen. Cafés-Canton.nl kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of fouten, indien deze worden veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten het bereik liggen van onze controle, zoals bijvoorbeeld explosie, overstroming, brand of ongeluk, (burger)oorlog, staking of werkonderbreking, overheids-inmenging, faillissement van leveranciers of “de hand van god”, fouten van jou met betrekking tot een verkeerd of fout afleveradres of een vergeten betaling door jou.

In een dergelijk geval zal Cafés-Canton.nl je zo spoedig mogelijk informeren over de onvoorziene omstandigheid en alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het ongerief zoveel mogelijk te beperken.

17        Wederverkoop van Producten

De Producten van Cafés-Canton.nl worden uitsluitend verkocht via de Website en in door Cafés-Canton.nl geautoriseerde verkooppunten. Je mag jezelf of jouw bedrijf niet voordoen als geautoriseerd verkooppunt of geautoriseerde wederverkoper indien hiervoor geen overeenkomst bestaat.

Cafés-Canton.nl behoudt zich het recht voor om Opdrachten te weigeren als het redelijke vermoeden bestaat dat je de producten ongeautoriseerd zult wederverkopen.

18        Zakelijke relaties

Voor zakelijke relaties bestaat de mogelijkheid om buiten de webshop om, bestellingen te plaatsen en op rekening geleverd te krijgen. De mogelijkheid om hiervan gebruik te kunnen maken, is ter beoordeling van Cafés-Canton.nl.

Facturen uit genoemde zakelijke transacties kennen een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen is.

Eventuele geschillen ontslaan een zakelijke relatie niet van tijdige betaling.

Zakelijke relaties zijn uitgesloten van herroepingsrecht.

19        Geschillen en toepasselijk recht

Deze voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de Nederlandse wetgeving met uitsluiting van de “UN Convention on the International Sales of Products”.

Een geschil ontslaat partijen er niet van om hun overeengekomen verplichtingen na te komen.

Indien deze voorwaarden geen duidelijkheid kunnen verschaffen in een geschil tussen Cafés-Canton.nl en haar afnemer dan zal het geschil worden beslecht door uitsluitend een bevoegde rechter in het arrondissement waar Cafés-Canton.nl is gevestigd.

1      Definitons

In these Terms & Conditions the following terms shall have the meanings set forth below:

Terms & Conditions Cafés-Canton.nl: these terms and conditions of sale.

Order: an order of Products through the Website.

Order Confirmation: the e-mail sent by Cafés-Canton.nl to you with the acceptance of your Order at the moment the Products are dispatched.

Agreement: the agreement for the purchase of products between you and Cafés-Canton.nl.

You/Your: the customer who enters an Agreement through the Website.

Website: the website or webshop www.cafes-canton.nl

Cafés-Canton.nl: Cafés-Canton.nl is a trade name of !Frank van Bovene registered by the Dutch Camber of Commerce no. 58467874, VAT-no. NL001367443B58

Products: the products Cafés-Canton.nl sells through the Website.

2          General

These Terms & Conditions apply when you purchase Products through the Website. Please read these Terms & Conditions carefully before placing an Order. By confirming that you have read and accepted these Terms & Conditions when you submit an Order through the Website, you confirm your unconditional acceptance of these Terms & Conditions.

These Terms & Conditions, along with the Order and the Order Confirmation constitute the Agreement between you and Cafés-Canton.nl for the supply of Products. Changes in the Agreement are only valid if they have expressly been agreed upon in writing (this can also be by e-mail).
If you have any questions about these Terms & Conditions, the Products or your Order, please contact us by means of the Contact Form on the Website or by e-mail to klantenservice@cafes-canton.nl

3          Product information

Cafés-Canton.nl makes reasonable efforts to ensure that the information about Products on the Website is completely accurate. However Cafés-Canton.nl does not warrant or guarantee that there are no errors in the description and/or pricing of the Products. None of the material contained on the Website is to be relied upon as a statement or representation in relation to Products.

Cafés-Canton.nl makes reasonable efforts to accurately display the properties of Products, including the applicable colours. Because the actual colour you see may depend on your computer system and settings, Cafés-Canton.nl can not guarantee that the delivered Product completely matches the Product displayed on the Website.

Cafés-Canton.nl reserves the right, at any time and without notice, to modify the information about Products (including information on prices, description and availability) displayed on the Website. However, changes to price, availability or description of Products will not affect already submitted and accepted Orders.

The foregoing will not affect your statutory rights relating to misdescribed Products.

4          Placing Orders

By placing an Order on the Website, you confirm that you are legally capable of entering into binding agreements and that the information which you provide when you place an Order is true, accurate, current and complete.

To place an Order you select the Products on the Website, select your preferred shipping method and pay for the Products. Cafés-Canton.nl can not accept Orders placed in any way other than as detailed above.

By placing an Order you make an offer to us to purchase the Products you have selected. Orders are subject to availability and acceptance by Cafés-Canton.nl.

Cafés-Canton.nl may, at any time and at its sole discretion, refuse to accept your Order, including but not limited to the cases where:

• You provided incorrect information;
• The Website contains an error relating to the Products that you have ordered (for example an error relating to the price or description of the Products);
• The Products that you have ordered are no longer available through the Website;
• Cafés-Canton.nl believes that you are under the age of 18.

Cafés-Canton.nl will not be liable to you or any third party for withdrawing any Products from the Website, removing or editing any materials or content on the Website, refusing to process an Order or suspending any transaction after it is being handled.

If Cafés-Canton.nl can not accept or process your Order, Cafés-Canton.nl will contact you by e-mail as soon as possible. If Cafés-Canton.nl can not accept or process your Order because the Products are no longer available, or because of an error in the price and/or other information about the Products for which the Order has been placed, Cafés-Canton.nl will notify you by e-mail. In such case Cafés-Canton.nl will cancel the Order of those Products and the amount you have paid for those Products is refunded.

After placing an Order you receive an automated e-mail confirming receipt of your Order. This e-mail contains the relevant details of your Order. This e-mail does not yet constitute an acceptance of the Order. The Order will be accepted and the Agreement will be concluded only when Cafés-Canton.nl dispatches the Products. At such time you will receive an Order Confirmation informing you that the ordered Products have been dispatched.

Orders can be cancelled by you at any time before being accepted by Cafés-Canton.nl. If you wish to cancel your Order please contact us by means of the Contact Form on the Website or by e-mail to klantenservice@cafes-canton.nl, quoting the Order number. In case of cancellation, Cafés-Canton.nl will refund the cost of the Products included in the cancelled Order.

Cafés-Canton.nl will not accept cancellations made in any way other than those listed above. Once your Order has been accepted you may only exercise your right of withdrawal according to the procedure under Paragraph 9 below.

5          Unavailable Products

Cafés-Canton.nl makes reasonable efforts to ensure that the information about Products displayed on the Website are always accurate. However, when you place an Order certain Products may unfortunately be out of stock.

If Cafés-Canton.nl is unable to supply you the ordered Products within a reasonable period, Cafés-Canton.nl shall inform you by e-mail or telephone. Together we will discuss the options of an alternative product, cancellation and refund or let the Order remain until the Product comes in stock again.

6          Prices

The prices of the Products are indicated on the Website and are confirmed in the automated e-mail you will receive once you have placed your order. All prices are in Euro and inclusive of VAT.

Delivery costs may apply to the Order as indicated on the Website at the time you submit your Order. Delivery costs will depend on the Order, the place of delivery and your required shipping method.

7          Payment

Cafés-Canton.nl accepts payments by iDEAL, Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Casch, Sofort Banking as well as an IBAN money transfer from your bank account.

Cafés-Canton.nl will not accept your Order or supply the Products to you until your issuer and our payment-provider have authorised the payment of the Products ordered. In case the issuer of your payment and/or our payment-provider refuses to authorise payment, Cafés-Canton.nl is not liable for any delay or non-delivery of the Products.

8          Delivery

Orders of Products through the Website can be delivered to The Netherlands, Belgium and Germany. In case you would like the Products to be delivered elsewhere, please contact us by telephone or email.

Delivery will be made by PostNL or DHL, in some instances we will supply you with a track&trace number. The place of delivery will be the delivery address you provided in the Order.

Cafés-Canton.nl makes reasonable efforts to send out the Products the same day, considering that they are on stock, but Cafés-Canton.nl is not able to guarantee this. Cafés-Canton.nl is not liable for any loss or damage suffered by you through any delays in delivery.

Title to and risk of loss of the Products will pass to you on delivery.

Cafés-Canton.nl will send the Products to you at the delivery address indicated on your Order Confirmation. However documents will only be sent by e-mail to the e-mail address which you provided at the time of making the Order.

9          Withdrawal

If you have received the ordered Products and have changed your mind about purchasing them after receiving the Order Confirmation, you may exercise your right of withdrawal without penalty and without giving any reason and request a refund within 14 (fourteen) calendar days of delivery of the Products, provided that you return the Products to Cafés-Canton.nl according to the procedure indicated in paragraph 11. Because the products of Cafés-Canton.nl are food Products it must be noted that the packaging of the Products must be unopened. In the case of chocolate Products an extra note is applicable in respect to noting conditions (i.e. temperature).

Please note that while the Products remain in your possession you are under a duty to ensure that the Products are kept safe, secure and in good condition.

Your payment will be refunded as soon as possible and no later than thirty days after receipt, in good condition, by Cafés-Canton.nl of the returned Products.

10        Warranty

Cafés-Canton.nl provides a freshness-warranty on the Products of 4 month. In case a Product is faulty, you may exercise your right of warranty by notifying us by e-mail returning the faulty Product to Cafés-Canton.nl according to the procedure indicated in paragraph 11. If Cafés-Canton.nl establishes that the Product is indeed faulty, the faulty Product will be replaced.

11        Return / Exchange

In order to return Products, please send an e-mail to klantenservice@cafes-canton.nl quoting the Order number and return the ordered Products to our return adres. Please state your details in a short letter attached to the return.
In order to exchange Products, please send an e-mail to klantenservice@cafes-canton.nl quoting the Order number and return the ordered Products to our address. Please state your details in a short letter attached to the exchanged product.

Please note: The shipping cost of returns / exchanges are sent to Cafés-Canton.nl are paid by the customer.

The Cafés-Canton.nl return address is:

Cafés-Canton.nl
Van Arembergelaan 129
2274 BR Voorburg
The Netherlands

12        Liability

Cafés-Canton.nl is not liable for damages resulting from the (improper) use of the Products, which includes but is not limited to damages by physical injury.

Cafés-Canton.nl is, except for the case of intent or gross negligence, in no way liable for any damages resulting from inaccuracy and/or incompleteness and/or wrongfulness of the content of the Website, the (incorrect) use of the Website and the providing of inaccurate data.

Damages which are in your opinion due to intent or gross negligence of Cafés-Canton.nl, shall be reported to Cafés-Canton.nl in writing as soon after the occurrence of the damage as possible. Damages which are not reported to Cafés-Canton.nl as soon as possible can not be compensated, unless you can argue convincingly that you were reasonably unable to report the damages sooner.
In case, despite the provisions in this paragraph, at any moment a liability of Cafés-Canton.nl arises, this liability is limited to the maximum of the amount of the invoice charged by Cafés-Canton.nl.

Every claim to compensation for damages expires one year after the event that has caused the damages.

Nothing in these Terms & Conditions shall affect your statutory rights as a consumer and your rights of warranty.

13        Complaints

In the case you have a complaint or other comment to make please contact Cafés-Canton.nl by e-mail to klantenservice@cafes-canton.nl at the earliest possibility. Cafés-Canton.nl will reply to any customer complaints as soon as possible and within a maximum of 3 working days.

14        Processing of personal data

By placing your Order you agree and understand that Cafés-Canton.nl stores, processes and uses for the process of the Order the data provided by you when placing the Order on the Website.

15        Intellectual property rights

The Cafés-Canton.nl trademark as well as all trademarks, whether they are figurative or not, and all other marks, illustrations, images, and logo which appear on its products, accessories or packaging, whether registered or not, are and remain the exclusive property of Cafés-Canton.nl and its affiliated Companies. Any reproduction, whether complete or partial, modification or use of these marks, illustrations, images and logo, for whatever reason and in whatever medium, without its written, express and prior agreement, is strictly prohibited and can be prosecuted.

16        Circumstances beyond the control of Cafés-Canton.nl

Cafés-Canton.nl makes reasonable efforts to perform its obligations under these Terms & Conditions. However, Cafés-Canton.nl cannot be held responsible for delays or failure to perform if such delay or failure is caused by any circumstances beyond its reasonable control, including, without limitation, an act of God, explosion, flood, fire or accident, war or civil disturbance, strike, industrial action or stoppages of work, any form of government intervention, a third party act or omission, failure of its supplier(s), failure by you to give us a correct delivery address or notify us of any change of address, or a failure by you to affect payment.

Cafés-Canton.nl will inform you of any such unforeseen event as soon as possible after its occurrence and it will perform its obligations as soon as reasonably possible.

17        Resale of Products

The Products are only distributed through the Website and in stores of Cafés-Canton.nl authorised resellers. You may not misrepresent yourself as being an authorised resellers or as being qualified to resell the Products.

Cafés-Canton.nl reserves the right to refuse to accept your Order if it suspect that you intend to resell its Products.

18        Business relations

For business relations there is a possibility to order by mail or telephone. The goods can be delivered  on account, with a payment term of 14 days, unless otherwise and in writing agreed. This possibility is only at the discretion of Cafés-Canton.nl.
Any disputes do not dismiss the customer from payment.

Business relations are excluded from withdrawal.

19        Concluding provisions

These Terms & Conditions are governed by the laws of The Netherlands with exclusion of the UN Convention on the International Sales of Products.
In case either party fails to enforce any term of these Terms & Conditions, this does not constitute a waiver of such term or in any way affect the right to later enforce such term. Any Dispute not governed by these Terms & Conditions wil be held in a court of law in The Netherlands near the residence of Cafés-Canton.nl

🇳🇱

Herroepen

Indien je de Producten hebt ontvangen en je verandert alsnog van gedachten over de aanschaf, dan kun je gebruik maken van je wettelijke herroepingsrecht. Hiermee heb je de mogelijkheid om binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, de Overeenkomst te herroepen en de producten retourneren naar Cafés-Canton.nl volgens de procedure hieronder (of paragraaf 11 in de Algemene Voorwaarden). Omdat de producten van Cafés-Canton.nl levensmiddelen betreffen dient hierbij aangetekend te worden dat de verpakking van de producten ongeopend dient te zijn. In het geval van chocolade-Producten is een extra aantekening van toepassing met betrekking tot de bewaring, namelijk de temperatuur.

Omdat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, ben jij verantwoordelijk om de Producten veilig en in goede conditie te bewaren.

Indien de Producten in goede conditie door Cafés-Canton.nl worden ontvangen, zal zij de betaling zo spoedig mogelijk terugstorten, uiterlijk binnen 30 dagen.

Retourneren

Om Producten te kunnen retourneren, verzoeken wij je om een e-mail te sturen naar klantenservice@cafes-canton.nl, met vermelding van het opdrachtnummer. Stuur de Producten, vergezeld van een kort briefje met jouw gegevens, terug naar het onderstaande retouradres.

De verzendkosten voor retouren en omruilingen naar Cafés-Canton.nl zijn voor rekening van de klant.

Het Cafés-Canton.nl retour adres is:

Cafés-Canton.nl
Van Arembergelaan 129
2274 BR Voorburg
The Netherlands

🇬🇧

Withdrawal

If you have received the ordered Products and have changed your mind about purchasing them after receiving the Order Confirmation, you may exercise your right of withdrawal without penalty and without giving any reason and request a refund within 14 (fourteen) calendar days of delivery of the Products, provided that you return the Products to Cafés-Canton.nl according to the procedure indicated underneath (or paragraph 11 in the Terms & Conditions). Because the products of Cafés-Canton.nl are food Products it must be noted that the packaging of the Products must be unopened. In the case of chocolate Products an extra note is applicable in respect to noting conditions (i.e. temperature).

Please note that while the Products remain in your possession you are under a duty to ensure that the Products are kept safe, secure and in good condition.

Your payment will be refunded as soon as possible and no later than thirty days after receipt, in good condition, by Cafés-Canton.nl of the returned Products.

Return

In order to return Products, please send an e-mail to klantenservice@cafes-canton.nl quoting the Order number and return the ordered Products to our return adres. Please state your details in a short letter attached to the return.
In order to exchange Products, please send an e-mail to klantenservice@cafes-canton.nl quoting the Order number and return the ordered Products to our address. Please state your details in a short letter attached to the exchanged product.

Please note: The shipping cost of returns / exchanges are sent to Cafés-Canton.nl are paid by the customer.

The Cafés-Canton.nl return address is:

Cafés-Canton.nl
Van Arembergelaan 129
2274 BR Voorburg
The Netherlands

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmand is leeg